• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER
Konopie medyczne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Indywidualnie podejmowane leczenie pacjentów przy zastosowaniu marihuany medycznej
Spersonalizowane leczenie chorych przy zastosowaniu marihuany medycznej zrealizowane jest w Cannabis Clinic w Łodzi. To dokładnie tutaj lekarze łączą merytoryczną wiedzę ze świata medycyny oraz bieżące badania naukowe z tym, co wiadomo już od 5000 lat. Metodyka leczenia cbd łódź zawsze przystosowana jest do indywidualnych uwarunkowań chorego. Rozplanowując terapię konopną medycy różnych specjalności bazują na wytycznych z Kanady oraz z Izraela. Nie można zaprzeczyć, że obecnie konopia medyczna jest bardzo popularna. Znacznie więcej przeprowadzanych jest badań nad jej dobrym oddziaływaniem. Dotychczas wykonane badania dowiodły bardzo dobry wpływ oddziaływania marihuany medycznej w terapii: przewlekłego bólu przeróżnego pochodzenia, nudności oraz wymiotów, również takich
wynikających ze stosowania chemioterapii, nadmiernym napięciu mięśni w toku schorzeń neurologicznych, jak i wyniszczenia w toku schorzeń nowotworowych. Pacjenci nie odczuwają efektów ubocznych terapii, co ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku osób, które już sporo przeżyły. Jeśli już to dolegliwości mają łagodny przebieg, prędko mijają i nie są zagrożeniem dla życia ani dla zdrowia. Do tej pory na świecie nie potwierdzono żadnego śmiertelnego przypadku zatrucia konopiami, przeciwnie do leków opioidowych, leków nasennych z grupy benzodiazepin, czy środków antydepresyjnych. Naturalne właściwości marihuany są wobec tego gwarancją bezpieczeństwa. Aktualnie zestaw chorób, na jakie pomogą konopie stale wzrasta. Na dzień dzisiejszy zawiera aż 39 schorzeń. Pacjenci, którzy się z nimi borykają, a którzy zdecydują się na diagnostykę w Cannabis Clinic mają okazję czuć się lepiej. Wykwalifikowani medycy przeprowadzają najpierw dogłębny wywiad lekarski na bazie jakiego ustalą, jak w dalszym ciągu będzie toczyło się postępowanie diagnostyczno – lecznicze pacjenta. Na witrynie opisany jest precyzyjnie tryb wykonywania obowiązków przez lekarzy znajdującej się w Łodzi placówki medycznej, jak i publikowane są najnowsze efekty badań.

Categories: Pozostałe
" \n" +

Comments are closed.